Pergjigjet nga Kur’ani

Njëherë derisa kishte qëndruar pranë Qabe, Omeri kishte parë të Dërguarin e Zotit tek këndonte Kuran në suren El Haka dhe me të po falej. Omeri kishte nisur të meditonte rreth tij dhe mesazhit që përcillte. Duke dëgjuar të kënduarit e Kuranit, filloi të mendonte me vete.

Ai po pyeste veten, çfarë njeriu mund të jetë ky (për të Dërguarin)?

Pëshpëritjet e tij morën një përgjigje nga Muhamedi (paqja e Allahut qoftë mbi të) diku matanë ku po këndonte ajetet e Kuranit: “Ai është një mesazh nga një i dërguar i ndershëm

-Ndoshta ky është ndonjë poet – mendoi Omeri.

Përsëri dëgjoi tek këndoheshin vargjet e tjera Kuranore: “Ajo nuk është fjale poeti, sa pak që besoni?”

– U befasua. Kjo ishte përgjigje ndaj pyetjes së pashprehur të Omerit, por që thjeshtë bluhej në kokën e tij. Ndoshta, mendoi Omeri mund të jetë magjistar.

Përsëri dëgjoi përgjigjen e mendimit të tij: “As fjalë magjistari nuk është kjo, sa pak përkujtoni

– Po çfarë është atëherë? Pyeti Omeri heshtazi veten?

Dhe mori përgjigjen: “Ajo është zbritje nga Zoti i gjithësisë”.

 

(I transmetuar në Musnedin e Imam Ahmedit)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s