Morali

Nëse gruaja… është pronare e moralit atëherë ajo vlerësohet me = 1

Nëse ajo posedon bukuri atëherë i shtohet vlera e saj me një zero = 10

Nëse ajo është e pasur atëherë i shtohet vlerës së saj edhe një zero = 100

Nëse ajo posedon autoritet familjar atëherë vlerës së saj i shtohet edhe një zero = 1000

Dhe nëse ia largojmë numrin një [1] (moralin) atëherë vlera e saj do të mbetet [ 000 ] , dhe kështu ajo mbetet e pavlerë.

Morali dhe sjellja e mirë është vlera e femerës, stolia më e bukur e saj, nëse ajo atë nuk e posedon, stolitë tjera nuk i bëjnë dobi.

Ka thënë i dërguari i Allahut Muhamedi [a.s. paqja e Allahut qoftë mbi të] : ” Nuk ka ndonjë gjë më të rënd [ që peshon ] në peshore [ ditën e gjykimit ] se sa morali i mirë ” [ Transmeton Imam Ahmedi v.6 fq. 461 nr. 27557 ]

(e njejta vlen edhe per meshkuj)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s